Pikkuvihreällä on pitkä ja lukuisten kohteiden tuoma kokemus julkisten kuivakäymäläkohteiden toteutuksesta. 

Kuivakäymälä on hyvä ja usein ainoa vaihtoehto matkailu- tai yrityskäyttöön kun sijainti on viemäriverkon ulkopuolella tai halutaan saada ravinteille suljettu kierto.

Sattamark

Kokemuksemme mukaan suurkohteiden toteutuksessa pitää ottaa huomioon monta sellaista seikkaa, jotka eivät yksityisissä kohteissa ole merkitseviä. Oikein toteutettuna kuivakäymälä on kilpailuvaltti ja tärkeä tekijä asiakastyytyväisyyden kannalta loppuasiakkaalle.

Ota yhteyttä jos kuivakäymäläasiat ovat ajankohtaisia. Meiltä saat projektin toteutettuna "vessapaperirulla käteen" -periaatteella eli suunnittelusta toteutukseen saakka.

Sattamark